top of page

BRÄNDÖ LAXIN KALA ON VASTUULLISTA

IMG_8823.heic
b_B0I4632.jpg

JATKUVASTI KEHITTÄEN

Molemmat kasvattamamme kalalajit, kirjolohi ja siika, löytyvät WWF:n kalaoppaan vihreältä listalta. Se tarkoittaa sitä, että WWF:n arvion mukaan niiden kotimainen kasvatus ei aiheuta merkittäviä ympäristövaikutuksia.

 

Haluamme olla edelläkävijä ja lisätä tietoa vastuullisesta kalanviljelystä – sekä ympäristön että sosiaalisen vastuun osalta. Siksi olemme hankkineet toiminnoillemme ASC-sertifioinnin. ASC (Aquaculture Stewardship Council) on merkki, josta kuluttaja tunnistaa sekä ympäristön että ympäröivän yhteiskunnan kannalta vastuullisesti kasvatetun kalan. Voit lukea lisää ASC-sertifioinnistamme täältä.

ILMASTOYSTÄVÄLLISTÄ

Kasvatettu kotimainen kala on ilmastonäkökulmasta hyvä valinta moneen muuhun eläinperäiseen proteiinin lähteeseen verrattuna. Kalat ovat huipputehokkaita rehun hyödyntäjiä, sillä kilolla rehua kala kasvaa kilon. Siksi kasvatetun kalan hiilijalanjälki on varsin pieni. Kotimainen kala on erityisen hyvä valinta ilmaston kannalta, sillä Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan Suomessa kasvatetun kirjolohen ilmastovaikutus on tuotua kasvatettua lohta pienempi.

IMG_3085.jpg
b_B0I3280.jpg

RAVINNEKUORMITUS HALLINNASSA

Suurin osa kalojemme syömästä rehusta on kiertotaloudellisesti valmistettua rehua, jonka raaka-aineet ovat peräisin Itämerestä. Kun käytetään tällaisia kalaraaka-aineita, huolehditaan samalla, ettei Itämeren kiertoon lisätä sitä rehevöittäviä ravinteita. Käyttämämme rehun kalaperäiset raaka-aineet on mahdollista jäljittää, ja ne on kalastettu kestävästi.

 

Kalankasvatus on myös aina ympäristöluvan varaista toimintaa, ja seuraamme vesistökuormitustamme jatkuvasti. Kalankasvatuksen osuus Suomen kokonaiskuormituksesta on sekä fosforin että typen osalta muutaman prosentin luokkaa. Se on varsin pientä verrattuna muihin kuormituksen lähteisiin.

bottom of page