top of page
VASS.JPG

AGROAQUAREED

AGROAQUAREED on kehitys- ja pilottihanke, joka demonstroi ruokopohjaisen integroidun maaseutujärjestelmän toimintamahdollisuuksia. Paikallisen kiertotalousjärjestelmän tavoitteena on tuottaa tuotantopanoksia, kuten rehua, lannoitteita ja maanparannusaineita – sekä samalla avata käyttöalueita muille maaseudun vajaakäyttöisille sivuvirroille ja biomassoille.

Hanke on osa vihreän siirtymän toimenpiteitä. Se valmistelee Ahvenanmaan elintarviketuotantoa ilmastonmuutokseen, yhdistää ruoantuotannon ja ympäristötoimenpiteet, parantaa veden laatua, kierrättää ravinteita ja vähentää riippuvuutta ulkoisista fossiilisista tuotantopanoksista.

Hankekumppanit: Brändö Lax Ab, Överängs kvarn Ab, Germundö gård

VASS.JPG

PROJEKTIN TAVOITTEET

maatalousrahasto_2014-2020_Llippu ja lause_sv.jpeg
Lippu ja lause englanti .jpg
bottom of page