top of page

BRÄNDÖ LAX FISK ÄR ANSVARSTAGANDE

IMG_8823.heic
b_B0I4632.jpg

I STÄNDIG UTVECKLING

Båda av de fiskarter vi odlar, regnbågen och siken, finns med på på den gröna listan i WWFs fiskguide. Detta innebär att WWF uppskattar att den inhemska odlingen av dem inte har betydande miljökonsekvenser. 

 

Vi vill utgöra pionjärer och öka medvetenheten om ansvarstagande fiskodling – både när det gäller miljö och socialt ansvar. Därför har vi ASC-certifierad vår verksamhet. ASC (Aquaculture Stewardship Council) är en miljömärkning genom vilket konsumenten kan identifiera fisk som odlas på ett ansvarstagande sätt både vad gäller miljön och det omgivande samhället. Du kan läsa mer om vår ASC-certifiering här.

KLIMATVÄNLIGT

Ur klimatperspektiv är odlad inhemsk fisk ett bra val jämfört med många andra proteinkällor av animaliskt ursprung. Fiskarna är de mest effektiva foderutnyttjarna, eftersom man med ett kilo foder föder upp ett kilo fisk. Därför är koldioxidavtrycket för odlad fisk rätt litet. Det är ett ytterst bra alternativ att välja inhemsk odlad fisk, med tanke på miljön. Enligt Naturresursinstitutets undersökning är i Finland odlad regnbågsforells belastning på miljön mindre än importerad lax.

IMG_3085.jpg
b_B0I3280.jpg

HANTERING AV NÄRINGSBELASTNINGEN

Det mesta av det foder som vår fisk äter är återvunnet foder, vars råvaror härstammar från Östersjön. Vid användning av fiskråvaror från Östersjöregionen försäkrar man sig samtidigt om att man inte tillför näringsämnen som eutrofierar Östersjön. De fiskbaserade råvaror vi använder är spårbara och har fiskats på ett hållbart sätt.

 

Fiskodling utgör också alltid en verksamhet som kräver miljötillstånd, och vi övervakar ständigt vår vattenbelastning. Fiskodlingens andel av Finlands totala belastning, vad gäller fosfor och kväve, utgör några procent. Den är förhållandevis liten jämfört med andra belastningskällor.

bottom of page