top of page
VASS.JPG

AGROAQUAREED

AGROAQUAREED är ett utvecklings- och pilotprojekt som demonstrerar verksamhetsmöjligheterna i ett integrerat ruralt system baserat på bladvass. Det lokala cirkulära systemet producerar insatser som foder, gödsel och markförbättrare – samt öppnar upp användningsområden för andra underutnyttjade sidoströmmar och biomassor på landsbygden.

Projektet är del av en grön omställning som förbereder den åländska livsmedelsproduktionen på klimatförändring, kombinerar livsmedelsproduktion med miljöåtgärder, förbättrar vattenkvalitet, cirkulerar näringsämnen, samt minskar beroende av externa och fossilbaserade insatser.

Projektpartners: Brändö Lax Ab, Överängs kvarn Ab, Germundö gård

VASS.JPG

PROJEKTETS MÅL-SÄTTNINGAR

maatalousrahasto_2014-2020_Llippu ja lause_sv.jpeg
Lippu ja lause englanti .jpg
bottom of page