top of page
ilmasta1_edited.jpg
BL_bw.png
5af67a96-535a-40af-8522-ec85e1739eae.jpg

NATURLIG

En välmående natur är vår livlina. Vi lever och arbetar i samklang med naturen och är starkt kopplade till den. Årstidsvariationerna och naturförhållandena sätter ramen för det vi gör. För oss är vår unika skärgårdsnatur inte enbart vår bästa medarbetare utan också en daglig källa till välbefinnande. 

KOMPROMISSLÖS

Vi ser det som vår hederssak att erbjuda dig bästa möjliga kvalitet och att producera den genom att arbeta med respekt för miljön och på ett ansvarstagande sätt. Vi odlar själva vår fisk och ansvarar dagligen för dess välbefinnande. Vi rensar fisken för hand, eftersom det säkerställer en hög kvalitet. Vi erbjuder dig all vår kunskap och expertis gällande vad högkvalitativ fisk är, och hur man odlar den på ett ansvarstagande sätt. 

b_B0I3525.jpg
b_B0I1577.jpg

MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN

Vårt lilla skärgårdssamhälle och människorna här är viktiga för oss och samtidigt en förutsättning för vår existens. Vi vill genom vår verksamhet främja möjligheterna till ett gott liv i skärgården och ta hand om våra egna. Vi vill också agera pionjärer och främja hela sektorns utveckling, så att fiskodling till havs i framtiden blir ett ännu mer ansvarstagande sätt att producera högkvalitativ och hälsosam mat för oss alla.

bottom of page